Palvelut

PALVELUMME

J&J Sprinkler Oy toteuttaa Sprinkler -sammutusjärjestelmien asennuksia alihankintatöinä ympäri Suomea. Ota yhteyttä jos tarvitset sprinkleriasennusten ammattilaista.

Sprinkleri toimii nopeasti ja usein palo sammuu kokonaan. Suuri osa asuntopaloista saadaan sammutettua jo yhden sprinklerin laukeamisella. Sprinkleri ehkäisee tehokkaasti palokuolemia sekä vähentää tulipalon aiheuttamia loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.

Sprinklerilaitteistoon kuuluvat sprinklerisuuttimet eli sprinklerit, putkisto ja sprinklerikeskus, joka on liitetty yleiseen vesijohtoverkkoon. Sprinklerien tarvitsema vesimäärä voidaan varastoida myös painesäiliöön. Lisätietoa sprinklerijärjestelmien toiminnasta saat muun muassa sisäministeriön pelastusosaston sivuilta.